Once a week to understand it.Twice a week to feel it. Three times a week for transformation.​

Schema

Det ska vara minst 4 deltagare för att klassen ska bli av. Vill du träna- Agera i tid !

För att kunna upprätthålla en god servicenivå och ge alla våra kunder en rimlig tidsram att hantera sina bokningar har vi en strikt 24 timmars bokningspolicy både för nya bokningar samt avbokningar.

Alla ändringar skall ske via bokningssystemet! Avbokningar via e-mail, sociala medier eller telefon godtas inte.