Priser från och med 1:a september 2019

HÖSTTERMIN PÅGÅR UNDER 15 VECKOR  V. 36 - 51 (paus 5-11 november)

INTRO OFFER - En gångs erbjudande för nya kunder. Giltig 6 veckor fr.om första bokning

5, 10 , 15 samt 5+5 Class Pass -  Giltig 5 månad fr.om första bokning