Priser

Klippkort  10 ggr

Giltig 3 mån. fr.o.m första bokning

135 euro

Klippkort  20 ggr

Giltig 6 mån. fr.o m första bokning

250 euro

Klippkort  30 ggr

Giltig 6 mån. fr.o m första bokning

330 euro

Gästträning (träning utan klippkort)

15 euro/tillfälle

Företagsträning & privata grupper


kontakta oss för mer information och bokning

Vi tar emot friskvårdskuponger från: Friskvård.ax, NÅHD, Sunds kommun

* pensionärer, studerande och vårdlediga  erhåller 10% rabatt för samtliga kurser och träningskort efter uppvisande av giltig intyg. ( Gäller ej specialkurser som Förmiddags Reformer , Mamma & Baby Pilates)

Företag som subventionerar sina anställda hos oss:  Crosskey, ÅHS, Norra Ålands Högstadiedistrikt (friskvårdskuponger), Sunds kommun (friskvårdskuponger)

Fyll i formuläret nedan om du vill boka kurs, event eller köpa klippkort!

Vi bekräftar din bokning via mejl. Fakturan skickas till den angivna mailadressen.

Bokningsvillkor

Du måste godkänna Pilates Plus bokningsvillkor för att kunna anmäla dig till våra kurser och öppna klasser.

Förbokning gäller för all träning. Bokningen är bindande och anmälda deltagare kommer att debiteras.

Tänk på att någon annan kanske vill ha din plats! Vår studio tar emot max 10 per kurs/klass (Reformer/max 6 personer). Därför är det extra viktigt att du avbokar i god tid!

Pilates Plus kan ta bilder under träningspassen som publiceras på vår Facebooksida, Instagram och hemsida. Vill du inte att bilder på dig ska visas på våra sociala medier - meddela oss snarast!


Bokningsvillkor för gästträning och "Prova på "

 • Dessa klasser betalas direkt på plats. Boka plats kan du göra på e-mail info@pilates.ax

Bokningsvillkor för kurser

 • Deltagarens plats är först garanterad efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från oss och att avgiften är inbetalad till vårt bankkonto.
 • Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart återbetalas  inbetalad kursavgift. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras hela kurspriset.
 • Vid frånvaro/avhopp under pågående kurs återbetalas ej erlagd avgift.
 • Vid sjukdom (läkarintyg erfordras) får anmäld deltagare hela kursavgiften tillgodo. Tillgodohavandet gäller för motsvarande kurs i upp till 12 månader efter det ursprungliga datumet för kursstart.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett klass exempelvis p.g.a. sjukdom. Alla deltagare kommer då meddelas via email senast 6 timmar innan klasset. Vid inställd klass kompenseras deltagaren med ny klass annan tid under aktuell kursperiod. Om det blir fler än 2 inställda klass under perioden återbetalas motsvarande erlagd avgift per träningstillfälle.
 • Missad kursdag kan du ta igen i mån av plats på likvärdig kurs eller öppen klass (max 2 gånger under aktuell kursperiod. Gäller ej intensiv-, samt specialkurser som Förmiddags Reformer, Mamma& Baby). Förutsatt att frånvaro har meddelats i förväg. Kontakta oss! Vi hjälper dig med klassbokning!

Bokningsvillkor för öppna klasser

 • Med på förhand inköpta klippkort har du själv möjlighet att boka in dig på våra öppna klasser via TimeCenter.
 • Det är enbart möjligt att boka 4 klasser 14 dagar framåt. Du kan boka  senast 1 timme innan start. Vid förhinder ska avbokning ske senast 8 timmar innan klassen börjar. Annars räknas detta som en missad tid och du blir debiterad för den klassen.
 • Om du uteblir 3 gånger från bokat pass låses din bokningsrätt. För öppnande av bokningsrätten debiteras 15 euro.

 • Klippkorten är personliga, kan ej överlåtas och frysas.